szermierka dla dzieci

Korzyści z uprawiania szermierki przez dzieci

W pierwszych latach życia dziecka kształtuje się jego charakter, jego zainteresowanie życiem. W wieku przedszkolnym dziecko potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, nie można ograniczać jego relacji tylko do rodziny. Umiejętności społeczne powinny być prawidłowo kształtowane. W młodym wieku rodzice mogą z łatwością przyzwyczaić dziecko do zdrowego stylu życia i regularnych ćwiczeń. A młodym adeptom pomagają specjalne zajęcia sportowe i szermiercze organizowane przez wyspecjalizowane placówki.

Czym jest szermierka dla dzieci?

Szermierka to sport, który można uprawiać od wczesnego dzieciństwa do starszego wieku. Wzmacnia organizm, przyczynia się do jego harmonijnego rozwoju. Osobliwością szermierki jest to, że nie ma przeciwwskazań do zajęć.

Szermierka dla dzieci to przemyślany program dla najmłodszych od 4 roku życia. Następuje wzmacnianie i doskonalenie działań, które tworzą ważne umiejętności i zdolności u małych dzieci, co przyczynia się do kompleksowego harmonijnego rozwoju osobowości i wzmocnienia układu nerwowego dzieci. Anglik George Silver znany z pism na temat szermierki, już w 1599 roku pisał „uprawianie szermierstwa usuwa bóle, smutki i choroby, zwalcza melancholię, choleryczność i zgubne zarozumialstwo. Daje człowiekowi oddech, doskonałe zdrowie i długie życie”.

Jak przebiegają zajęcia z szermierki dla dzieci?

W szermierce dla najmłodszych używa się kolorowego sprzętu sportowego, piłek, dziecięcych plastikowych rapierów. Wszystkie zajęcia prowadzone są w zabawny sposób. Dzieci poznają elementy i techniki szermierki, zabawy, skoki, czołganie się, przechodzenia przez tor przeszkód. Program ułożony jest w taki sposób, aby dla wszystkich dzieci, niezależnie od poziomu ich wyszkolenia, był równie interesujący i użyteczny. Dziecko uczy się prawidłowo trzymać miecz, uczy się kroków i prawidłowego posługiwania się mieczem.

Czego dzieci w wieku przedszkolnym mogą nauczyć się podczas zajęć z szermierki?

Gry i ćwiczenia z dziecięcymi rapierami, to najskuteczniejszy sposób na elementarne uczenie się szermierki. Dzięki temu, dzieci uczą się pierwszych ruchów szermierczych, które powodują rozwój cech fizycznych. Za pomocą gier i różnych ćwiczeń u dzieci rozwija się, silna wola, charakter, poczucie koleżeństwa. Rozwijają one zarówno motoryczne i mentalne obszary aktywności dziecka, rozwija się orientacja w przestrzeni. Dzieci ćwiczą oko, sprawność, reakcję, normalizują sferę emocjonalną, co jest szczególnie ważne dla dzieci nadpobudliwych. Szermierka rozwija siłę mięśni u dzieci, wzmacnia pracę najważniejszych narządów ciała: płuc, serca, poprawia się ich metabolizm.

Korzyści z uprawiania szermierki przez dzieci

Ten szlachetny sport kojarzy się z rycerzami, postaciami historycznymi, bohaterami z filmów animowanych. Bitwa na miecze rozwija nie tylko zdolności fizyczne, ale także analityczne myślenie. A co bardzo ważne, ćwiczenia pod okiem trenera są bezpieczne, dzieci korzystają ze specjalnego wyposażenia. Używanie bezpiecznej broni i sprzętu ochronnego sprawia, że dzieci w wieku przedszkolnym mogą rozpocząć uprawianie szermierki, która rozwija takie cechy jak:

  • Zmysł obserwacji
  • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
  • Zdolność przewidywania ruchów przeciwnika
  • Wytrwałość
  • Dążenie do osiągnięcia celu.

Jest to dynamiczny i emocjonalnie nasycony sport, dzięki któremu sportowiec rozwija odwagę i zwiększa poczucie własnej wartości.

Co przekonuje dzieci do trenowania szermierki?

Z zewnątrz wydaje się, że ten sport jest nieco powolny i monotonny, ale uczestnik bitwy na miecze tak nie sądzi. Trudno jest nauczyć się szermierki, to nie tylko technika, to filozofia, bo wraz z umiejętnościami sportowymi dziecko otrzymuje wiedzę na temat rycerskiego kodu honoru. Od pierwszej lekcji dziecko zaczyna podróżować historycznie, zapoznaje się z niecodziennym wyposażeniem, a także rodzajem broni. Kompetentny trener zawsze opisze kilka motywujących opowieści o szlachetnych rycerzach. To interesująca i niecodzienna forma szkolenia. Gdy dziecko nie chce pójść na basen, czy grać w piłkę na boisku, warto spróbować szermierki, może okazać, że jest to sport właśnie dla niego.